03 ارديبهشت 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

اخبار

فراخوان کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و ظرفیت های قانونی توسعه فناوری

 

کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و ظرفیت های قانونی توسعه فناوری (قانون کار، قانون مالیات و قانون تجارت)


سرفصل ها:

- حمایت از حقوق و آزادی های فردی در حوزه علمی یا پژوهشی
- سهیم کردن دیگران در داده های پژوهشی
- نظام مند کردن طراحی دوره های بین رشته ای
- ساز و کارهای حمایت از پارک های علم و فناوری
- نظام مند ساختن بهره برداری از تولیدات علمی
- تجاری سازی اختراعات و یافته های پژوهشی
- نظام مند ساختن مدیریت تولیدات علمی و فکری
- بررسی انواع قراردادهای توسعه فناوری
- آشنایی با ظرفیت های موجود در قانون کار و مالیات و تجارت در توسعه فناوری

مدرس: دکتر منشدی
زمان برگزاری: پنج شنبه 4 آبان ساعت 8:30
مدت کارگاه: 8ساعت
مکان برگزاری: پارک علم و فناوری
ثبت نام تا تاریخ: 1 آبان
اطلاعات بیشتر در سایت: http://alborzstp.ir

فراخوان جشنواره منطقه ای اختراعات رویش زردکوه

rooyesh yazd

جشنواره منطقه ای اختراعات رویش زردکوه

با اولویت مخترعان استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی و یزد

 

جشنواره زردکوه به صورت منطقه ای با حضور مخترعان و مبتکران  استان های قم ، البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،یزد و مرکزی به میزبانی استان یزد برگزار می شود.

فراخوان ثبت‌نام در جشنواره ابداعات و اختراعات  زردکوه  تا چهارآذر ماه ادامه دارد و مخترعان استان‌های قم، البرز ، تهران ، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و اصفهان و یزد می توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد نخبگان استان قم اقدام به ثبت نام نمایند.

این جشنواره شامل بخش‌ داوری ، تجاری‌سازی است و کسانی که اختراع آنها به ثبت رسیده و حداکثر سه سال از زمان ثبت آن نگذشته باشد، می‌توانند در این جشنواره منطقه‌ای شرکت کنند. همچنین اختراعاتی که در فرآیند داوری حدنصاب امتیاز لازم را کسب نمایند می توانند از جایزه نقدی، تسهیلات تجاری‌سازی و ثبت شرکت دانش‌بنیان استفاده نمایند.

زمان برگزاری جشنواره: 22 و 23 آذرماه

مکان برگزاری: دانشگاه یزد

آخرین مهلت ثبت نام: 4 آذرماه

اطلاعات بیشتر در سایت: http://www.bmn.ir

 

فراخوان دوره تخصصی مبانی چابک ‌سازی و مهندسی خلاق» با رویکرد مدیریت قدرت ذهن و انرژی‌های درونی و قوانین توانگری

 

poster10

دوره تخصصی مبانی چابک ‌سازی و مهندسی خلاق» با رویکرد مدیریت قدرت ذهن و انرژی‌های درونی و قوانین توانگری

 

پارک علم و فناوری استان سمنان با همکاری کلینیک فوق تخصصی مشاوره، آموزش و عارضه‌یابی صنعت، تجارت و خدمات (مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان) برگزار می‌کند:

سرفصل ها:

-        تجزیه، تحلیل و شناخت سبک‌های رفتاری، انواع انرژی های درونی انسان ها و تاثیر آن بر مذاکرات کاری

-        شناخت انواع بازارهای هدف

-        ویژگی‌های مذاکره کننده خوب ایرانی

-        فرایند و تکنیک‌های مختلف شناخت و نحوه ایجاد ارتباطات موثر (شامل شناخت خود از خود، خود از دیگران، دیگران از خود و شناخت مدیران)

-        تکنیک‌های نوین جذب مشتری

 

زمان برگزاری: شنبه 20 آبان 1396 - ساعت 14 لغایت 18

مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان

اطلاعات بیشتر: http://www.sstp.ir/Page/Public/NewsView.aspx?IdNews=1627

فراخوان کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

 

ide ta_daramad_462

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

 

سرفصل ها:

-        نوآوری در کسب و کار

-        فرآیند کارآفرینی

-        مفهوم مدل کسب و کار

-        انواع مدل های کسب و کار مطرح بین المللی

-        مدل کسب و کار و اجزای نه گانه آن

-        کاربردهای مدل کسب و کار

-        بوم مدل کسب و کار

-        تحلیل بوم مدل کسب و کارهای مطرح جهان

-        مطالعه موردی مدل سازی کسب و کار

-        مقدمه ای بر طرح کسب و کار و اجزای آن

-        کارگاه عملی طراحی و بهینه سازی مدل کسب و کار

مدرس: مهندس آرین عقیلی

زمان برگزاری: چهارشنبه 24 آبان ساعت 8:30

مکان برگزاری: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر

اطلاعات بیشتر در سایت: http://polymerincubator.ir

 

فراخوان دوره آموزشی پاییز 96- بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

roshd2

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: دوره آموزشی پاییز 1396 ویژه واحدهای فناور و علاقمندان کسب و کار

بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

 

نام دوره آموزشی : بازاریابی اینترنتی
مدرس دوره: دکتر ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲ
در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
1 - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ دﻫﻴﻢ؟
2- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ راه اﻧﺪازي و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟
سرفصل دوره:
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، مدلهای کسب و کار اینترنتی ، راه اندازی کسب و کارهای انلاین با مشتریان خارجی ، افزایش فروش با جدید ترین ابزار E- Marketing، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺌﻮ (SEOو( SEM، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل2017، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ راﻳﺞ ﺳﺌﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، روش ﻫﺎي Link Building در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و Global، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Marketing Social و ....
تاریخ و زمان برگزاری:
20 ساعت (5جلسه) پنجشنبه از ساعت12:30 -8:30، تاریخ 4، 11، 25، آبان ماه و2 ،9 آذر
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 140000تومان (%51 تخفیف ) – شرکت کننده آزاد 290000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی: مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا
مدرس دوره: سید محمد امیر سیافی
سرفصل دوره:
اهداف تاسیس و راه اندازی یک شرکت، الزامات تعیین ساختار و چارت سازمانی، ارائه Case Study در خصوص چگونگی مراوده تجاری با مشتریان، مفاهیم اساسی در جذب نیروی انسانی، آشنایی با روش های تحسین و ایجاد انگیزه در منابع انسانی، آشنایی با اهمیت آموزش در سازمان، آشنایی با برخی از اصول و فنون مذاکره
تاریخ و زمان برگزاری:
15 ساعت (5جلسه) روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18- 15 تاریخظ 6،2 ،9 ،13 ، 16 آبان
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 85000تومان (46% تخفیف ) - شرکت کننده آزاد 190000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی : حضور موفق در مناقصات
مدرس دوره: مهندس امیررضا ریاحی
سرفصل دوره:
تشریح انواع مناقصات و روشهای شناسایی و نحوه حضور در آنها، بررسی فرايندهاي ارزيابي‌ كيفي و تهي ارائه پيشنهاد فني-مالي برای مناقصات، تبيين موارد كليدي و اثرگذار و بایدها و نبایدها در تكميل اسناد مناقصات،بررسی روشها و معیارهای ارزیابی و انتخاب در مناقصات و تاثیر آن در تهیه‌ پیشنهاد‌،تشریح نکات کلیدی و تکنیکهای ترغیبی در تهیه و ارائه يك پیشنهاد ‌رقابتي،آشنايي با رويكردها و روشهاي نوين در تهیه و تكميل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد موفق،آشنايي با نكات كليدي قيمت‌گذاري در پيشنهادهاي مالي مناقصات
تاریخ و زمان برگزاری:
10 ساعت (2جلسه) سه شنبه و چهارشنبه از ساعت14:30– 19:30، تاریخ 21 و 22 آذر ماه
هزینه ثبت نام:
واحدهای فناور و دانشجویان 80000 تومان (55% تخفیف) - شرکت کننده آزاد 150000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت: 

https://tikio.io/aut-iec5

صفحه 5 از 41


By PLAVEB