01 فروردين 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

اخبار

بازدید آزاد مرکز رشد دانشگاه قم 17 بهمن 87

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد روز پنج‌شنبه 17 بهمن سال جاری، روز انقلاب اسلامی، سی سال نقش آفرینی جوانان، خود باوری، نوآوری و شکوفایی علمی‌ طی مراسمی، امکان بازدید آزاد را از مرکز رشد فراهم آورد.

جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی - 13 تا 15 بهمن ماه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در بیانات مقام معظم رهبری که در مناسبت های مختلف ایراد فرمودند، حمایت از عالمان و توجه به جایگاه فرهیختگان و نخبگان كشور در عرصه های علم و فناوری، تقویت روح پژوهش و نوآوری در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، هنری، تاریخی و اسلامی به تکرار مورد تاکید قرار گرفته است.   

انتشار شانزدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

مرکز رشد دانشگاه قم الگوی مناسب یک مرکز رشد خصوصی است  ............................................... صفحه 1

راهکارهای ثمردهی یک ایده ............................................................................................................ صفحه 1

فهرست بانک اطلاعاتی اختراعات استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم ................................................ صفحه 2

آموزش و پرورش باید از تجربیان مرکز رشد بهره برداری کند ........................................................... صفحه 2

سایت فن بازار مرکز رشد دانشگاه قم راه اندازی می شود ...................................................................صفحه 2

معرفی مخترعان پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم .......................................................................صفحه 3

کمبود مشارکت و اعتماد ................................................................................................................... صفحه 4

راهبردها، رویکردها و استانداردها در آموزش الکترونیکی ................................................................. صفحه 4

برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

 

انتشار پانزدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

نخستین نشست شورای استانی مرکز رشد تشکیل شد ........................................................................ صفحه 1

پزشکان بنگلادشی و کمبود نیروی انسانی در بخش IT  ................................................................... صفحه 1

 

طرح های پزشکی مرکز رشد بررسی و ارزیابی شد ........................................................................... صفحه 2

بررسی راهکارهای تعامل باشگاه علم و فناوری با مرکز رشد دانشگاه قم   ......................................... صفحه 2

دانشگاه پیام نور تفرش 13 طرح علمی، فناورانه و کارآفرینی را پیگیری نمود .................................... صفحه 2

مخترعان استان به حمایت ویژه ارگانهای دولتی نیاز دارند ................................................................. صفحه 2

هم اندیشی بررسی مشکلات استاندارسازی در استان قم برگزار شد ................................................... صفحه 2

بانک اطلاعات مخترعان سازماندهی می شود .................................................................................... صفحه 2

مرکز رشد دانشگاه قم اولین مجری طرح تأسیس مراکز رشد اقماری در دانشگاه هاست  .................... صفحه 2

فهرست بانک اطلاعاتی اختراعات استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم ............................................... صفحه 3

ساخت عجیب ترین هارد دیسک خارجی ......................................................................................... صفحه 3

هکر برنامه های رایانه ای پنتاگون و ناسا دستگیر شد .......................................................................... صفحه 3

بررسی لایحه جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی .................................................................... صفحه 3

نخستین نشست شورای استانی مرکز رشد دانشگاه قم تشکیل شد ........................................................ صفحه 4

کمبود مشارکت و اعتماد ................................................................................................................... صفحه 4

برای دریافت این نشریه کلیک نمایید.

انتشار دوازدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

نخستین جشنواره چهره های برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم برگزار می شود ...................... صفحه 1

نوآوری در فناوری (نوآوری 3) ......................................................................................................... صفحه 1

چکیده گزارش نشست های شورای مرکز رشد در سال 1386 ............................................................. صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم  .................................................................... صفحه 3

 Client Thin چیست؟ ................................................................................................................. صفحه 4

چگونه یک طرح تجاری مناسب تدوین کنیم؟ ................................................................................... صفحه 4

شبکه الکترونیکی کارآفرینان رشد در کارآفرینی بانوان نقش مؤثری دارد .......................................... صفحه 4

 برای دریافت این نشریه کلیک نمایید.

صفحه 41 از 41


By PLAVEB