01 اسفند 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

نحوه پذیرش وانتخاب فناوران برتر سال 89 تشریح شد

 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم ،سید مهدی مدبری رییس کمیته داوران انتخاب فناوران برتر با تشریح زمان بندی ونحوه انتخاب فناور برتر استان درهفته پژوهش وفناوری،از ایجاد روش های جدید انتخاب فناوران برتر خبر داد.

درس های عید قربان

درس های عید قربان

استقبال مدیران استان از غرفه مرکز رشد دانشگاه قم

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، مدیران اجرایی استان با حضور در غرفه مرکز رشد در جریان عملکرد و فعالیت این مرکز قرار گرفتند.

جلوه گری ایده نیابت از شهدا درنمایشگاه جلوه های همت وتلاش

استقبال مردمی از ایده نیابت از شهدا در غرفه مرکز رشد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، ایده نیابت از شهدا یکی از ایده های متنوع طرح کشور مجازی ایران آقای مروتی یکی از پذیرفته شدگان مرکز رشد است که در غرفه این مرکز در نمایشگاه جلوه های همت و تلاش مورد استقبال قرار گرفت.

درانتظار طلوع بهار


آن مرد آمد.آن مرد با يك سبد دلبري آمد.بله رهبرم خواهد آمد.وقت دلربايي است.شهرها را آذين كنيد.اسب ارادت را زين كنيد.مردي ازجنس نور؛وازطليعه زبور خواهد آمد.رهبرا!هرگاه روزمرگي و نا اميدي، كه فرش قرمز ورخنه ابليس بر قلب

بي نور است؛ می تازد؛ طلايه آسماني جان وجمالت، آن را بي ارج و بي نفوذ مي كند.


By PLAVEB