30 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

نمایشگاه بین المللی مسکن

نمایشگاه بین المللی مسکن

 

27 الی 19 آبان ماه -مصلی امام خمینی ره تهران 

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

 

برگزاری دی ماه 97

نمایشگاه رینوتکس

نمایشگاه رینوتکس

 

بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان

مسابقه طراحی اطلاع نگاشت

مسابقه طراحی اطلاع نگااشت

 

پژوهشکده آمار - ارتقای سطح کیفی

تسهیل فضای کسب و کار

تسهیل فضای کسب و کار

 

تعامل با سازمان تامین اجتماعی

صفحه 6 از 49


By PLAVEB