مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

ویدئوی آموزشی
ثبت شرکت

آموزش ثبت شرکت

ارائه به سرمایه‌گذار

آموزش ارائه به سرمایه گذار

بوم مدل کسب و کار

آموزش بوم کسب و کار

پخش ویدیو
اشتباهات مالیاتی استارت‌آپ‌ها
پخش ویدیو
استادان رشد استارت‌آپ