مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

اعضای شورای مرکز

دکتر بهروز مینایی

سمت : محقق و عضو هیأت علمی

تحصیلات: دکترای مهندسی و علوم کامپیوتر

رزومه

دکتر سیدحسن هانی طبایی زواره

سمت : هیأت علمی و مدیر شرکت خصوصی

تحصیلات: دکترا

رزومه

دکتر عبدالله بیان

سمت : عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

رزومه:

مهندس مجید آوری فرد

سمت : کارشناس اقتصادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

رزومه:

مهندس علی رمضانی

سمت : کارشناس تخصصی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رزومه:

دکتر قاسم مختاری

سمت : ریاست شورا

تحصیلات: دکترای مهندسی صنایع

رزومه:

مهندس وحید شیخ الاسلامی

سمت : دبیر شورا

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات  

رزومه: