مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

فرم درخواست پذیرش

تماس با ما
نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
محل تولد
تاریخ ثبت ایده
نشانی
نوع شرکت
تاریخ ثبت اختراع
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 100 MB, Max. files: 5.