مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

مدیریت و کارکنان

قاسم مختاری

سمت : ریاست مرکز

تحصیلات: دکتری مهندسی صنایع

رزومه:https://qom.ac.ir/ghmokhtari

وحید شیخ الاسلامی

سمت : معاونت مرکز

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رزومه: rezume

حسین جهانگیریان

سمت : کارشناس نظارت و ارزیابی

تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA

رزومه: rezume

سمیه فیضی

سمت : کارشناس اداری

تحصیلات: کارشناسی فیزیک

 

معصومه کیانی

سمت : مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی