مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

مصاحبه و پذيرش واحدهای مستقر

آيين‌نامه (۲)

مصاحبه و پذيرش واحدهای مستقر

مقدمه

دراين آيين‌نامه­ شرکت‌ها، هسته‌ها، بخش­ های تحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی ­مستقر در مرکز رشد به طور مختصر «واحد» و مرکز رشد واحدهای­ فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه قم به طور مختصر «مرکز»  ناميده می‌شوند.

ماده۱- شرکت‌ها و هسته‌های متقاضی ورود به رشد و پیش ­رشد پس از مطالعه آيين‌نامه­های مرتبط، پرسش‌نامه شماره ۱ (پرسش‌نامه مقدماتي) را پر کرده و ضمن معرفي تيم کاری خود، فردی که در محل کار حضور دايم خواهد داشت را معرفی­ كرده و برنامه کاری به همراه ساير مدارک مندرج در آن را به دبيرخانه مرکز تحويل می‌دهند.

ماده۲- مدير مرکز  ضمن بررسی اوليه ، پرسش‌نامه مربوط را مطالعه كرده و با دلايل موجه بر اساس آيين‌نامه­های مرکز، پذيرش يا عـدم پذيرش مدارک اوليه را به نماينده واحد متقاضی اطلاع می‌دهد.

ماده۳- در صورت ناقص بودن مدارک، نماينده واحد می‌‌‌‌‌تواند بر اساس اشکالات وارده و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام داده و دوباره مدارک را به مرکز تحويل دهد تا بررسی مجدد انجام گيرد.

ماده۴- در صورت کامل بودن مدارک واحد و دارا بودن شرايط لازم برای حضور در مرکز بر اساس آيين‌نامه­ها، پرونده آن در جلسه شورای مرکز مطرح شده و اعضای شورای پذيرش تعيين می‌شوند.

ماده ۵– شرکت‌ها برای ورود به مرکز علاوه بر برنامه کاری فوق بايد برنامه تجاري (پرسش‌نامه كسب و كار)خود را به مرکز تحويل دهند.

ماده۶- از کليه اعضای شورای پذيرش مرکز برای مصاحبه مربوط به متقاضی که با حضور اعضای اصلی واحد ­انجام می‌گيرد در تاريخ و ساعت خاصي ­دعوت ­به ­بعمل می‌آيد و بر اساس پاسخ ­­­های مندرج در پرسش‌نامه­ها ­و ­برنامه کاری از متقاضيان ورود به مرکز مصاحبه صورت می‌گيرد.

تبصره: در امتيازدهی پرسش‌نامه برنامه کاری شرکت‌ها و هسته‌ها برای هر نفر همکار شرکت با توجه به تمام وقت، نيمه وقت، پاره وقت بودن ، همکار خبره يا غيره امتيازات زير در نظر گرفته می‌شود. فردی که حداقل در هفته ۴۰ ساعت در واحد مربوط فعاليت می‌کند تمام وقت، حداقل ۲۰ ساعت در هفته نيمه وقت، و حداقل ۱۰ ساعت در هفته پاره وقت ناميده می‌شود.

کارشناس معمولی نيمه وقت *2            کارشناس معمولی تمام وقت *۳

کارشناس خبره نيمه وقت *4               کارشناس خبره تمام وقت ۶ *

هيأت علمی نيمه وقت *4                 کارشناس معمولی پاره وقت *۱

هيأت علمی پاره وقت *۳                    کارشناس خبره پاره وقت 2*

ماده۷- اگر درپاسخ واحد متقاضی در پرسش‌نامه به هر دليلی اشکال اساسی به گونه ­ای وجود داشته باشد که واحد متقاضی را از ورود به مرکز رشد منع کند، اين مشکل در شورای مرکز مطرح و در صورت موافقت اکثر اعضای شورای مرکز ، به نماينده واحد متقاضی اطلاع داده می‌­شود.

ماده۸- واحد‌های تحقيق و توسعه و پژوهش دانشگاهی فقط بر اساس پرسش‌نامه ۳ مصاحبه و پذيرش می‌شوند و نيازي به(كاربرگ ۱-۱) نيست.

ماده۹- در صورتي­که واحد متقاضی فاقد يکی از شرايط اساسی بوده و يا حداقل امتياز ۵۰ درصد کسب نکند، موضوع به­ صورت مکتوب توسط رئيس مرکز به نماينده واحد اطلاع داده می‌شود و واحد متقاضی مجاز است حداكثر پس از ۳ ماه با رفع اشکالات موجود، مجدداً متقاضی ورود به مرکز رشد باشد.

ماده۱۰- در صورت دارا بودن کليه شرايط و کسب امتياز لازم توسط متقاضی، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش واحد متقاضی توسط مدير مرکز به­ طور مکتوب به نماينده واحد متقاضی اعلام می‌­شود. برنامه كسب و كار شرکت‌ها برای ورود به مرحله رشد بايد به تصويب شورای مرکز برسد.

ماده۱۱- اگر واحد متقاضی در مرکز پذيرش شود، هسته‌ها و شرکت‌ها در مقطع پيش­ رشد، شرکت‌ها در مقطع رشد و واحدهای تحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی در مقطع رشد تحقيقاتی مستقر می‌­شوند.

ماده۱۲- برای استقرار، فهرست خدمات قابل ارائه مرکز و تعرفه­ های آن به نماينده واحدهای متقاضی ارائه می‌شود تا امکانات مورد نياز خود را تعيين كنند. پس از مشخص شدن امکانات و خدمات درخواستی واحد متقاضی در چارچوب امکانات مرکز، قراردادی بين واحد متقاضی و مدير مرکز امضا می‌گردد.

ماده۱۳- ساير شرايط لازم برای ارتباط، جذب، پذيرش، استقرار و خروج واحد متقاضی بر اساس آيين‌نامه­های مخصوص خواهد بود. كاربرگ گردش کار پرونده واحد متقاضی از ابتدا تا استقرار توسط مدير امور اداري در پرونده متقاضي درج می‌گردد.

ماده ۱۴- پس از عقد قرارداد اسكان و استقرار بين نماينده واحد متقاضی و رئيس مرکز رشد، تحويل دفاتر کاری و امکانات به متقاضی و افزودن نام شرکت  يا هسته در محل­ های مناسب در مرکز رشد انجام و حضور واحد در مرکز اعلام می‌شود.

ماده۱۵- در صورتي­كه واحدي براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواست تعليق كرد در صورت موافقت شورا اين شركت بايد دفتر خود در مركز را در آن مدت تخليه كند. اين مدت جزو سنوات استقرار واحد در مركز محسوب می‌شود.

ماده ۱۶- اين آيين‌نامه در ۱۶ ماده و ۱ تبصره در چهارمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط