مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

شرکت زیست سامانه نسل جدید

عنوان ایده محوری پیاده سازی، بومی سازی و تجاری سازی تکنیک های نسل جدید توالی یابی Next Generation Sequencing (NGS) توضیح مختصر ایده محوری توالی یابی

شرکت ایستا صنعت وطن

عنوان ایده محوری : تولید و آنالیز نانو مواد و محصولات نانویی توضیح مختصر ایده محوری: خانه‌ی نانو در سال ۱۳۹۷ با رویکردی نوآورانه در

براساس مقطع
براساس مقطع
براساس مجوز
براساس مجوز
براساس زمینه فعالیت
براساس زمینه فعالیت