مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

شرکت ایستا صنعت وطن

عنوان ایده محوری : تولید و آنالیز نانو مواد و محصولات نانویی توضیح مختصر ایده محوری: خانه‌ی نانو در سال ۱۳۹۷ با رویکردی نوآورانه در

براساس مقطع
براساس مقطع
براساس مجوز
براساس مجوز
براساس زمینه فعالیت
براساس زمینه فعالیت