07 بهمن 1400

وبینار آموزش تدوین طرح کسب و کار

poster

 

سرفصل های وبینار:

-  معرفی طرح کسب و کار

-  تشریح اجزای طرح کسب و کار

-  مطالعات بازار و برآورد تقاضای بازار

-  طرح مالی و سرمایه ثابت و سرمایه در گردش

-   هزینه سود و زیان و برآورد درآمد

مدرس:

جناب آقای مهندس جهانگیریان

زمان برگزاری : دوشنبه 18 اسفندماه

ساعت برگزاری: 14-13

لینک ثبت نام:

https://evnd.co/hvOzZ


 

طرح کسب ‌وکار business plan

 

یک نوشته رسمی است که اهداف کسب ‌وکار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر و برنامه‌ هایی که برای رسیدن به اهداف دنبال می‌شوند را ارائه می‌کند. این طرح عبارت است از شرح سمت وسوی فعالیت اقتصادی موردنظر،

 طرح کسب ‌وکار سندی مکتوب است که جزئیات کسب‌ وکار پیشنهادی را مشخص می‌کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش‌بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

 اهمیت طرح کسب و کار:

 تهیه طرح تجاری مهم ترین و پیچیده ترین قسمت در روند کارآفرینی است. در واقع برنامه کسب و کار به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر کسب‌ و کارهای موجود و یا جدید می‌باشد. این کار از طریق توجه به اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. با تدوین اهداف و شیوه‌های دستیابی به هدف مسیر موفقیت هموار می‌شود.

 مراحل کلی تدوین طرح کسب و کار:

 با توجه به اندازه کسب و کارها می توان طرح‌ های مختلف نوشت. یک فرمت یا محتوایی که همه موارد را شامل شود، وجود ندارد. هر بخش یک بیزنس‌پلن نماینده یک بخش از سازمان است که در کنار هم نمای کلی سازمان را نمایش می دهند.

 شیوه تدوین طرح کسب و کار:

 طرح کسب و کار آغازین: این طرح کسب و کار ابزار خوبی است برای سنجش ایده شما، با توجه به اینکه آیا این ایده ارزش کسب و کار دارد یا خیر. اما به هیچ وجه از دقت کافی برای اداره یک کسب و کار برخوردار نیست. طرح کسب و کار کامل: این طرح کسب و کار برای چرخاندن واقعی یک کسب و کار نوشته می شود.

 طرح کسب و کار داخلی: این طرح به منظور کسب منابع از درون شرکت نوشته شده و در جهت برنامه ریزی برای رشد، یک محصول جدید و توسعه کسب و کار استفاده می شود.


تدوین طرح کسب و کار

این مقاله را محبوب کنید