07 بهمن 1400

حضور شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو) در اولین رویداد تا ثریا

nano1

 حضور شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو) در اولین رویداد شرکت های فناور و دانش بنیان با عنوان تا ثریا

شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو) به مدیریت سرکار خانم دکتر کاشانیان از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم با حضور خود در نخستین رویداد تا ثریا «روایت راه حل های علمی نافع برای حل مسائل کشور» به ارائه فناوری های نوین در عرصه نانو فناوری پرداخته و محصولات کاربردی در علوم فناوری نانو را در این رویداد به نمایش گذاشته است.

 

nano2


این مقاله را محبوب کنید