چگونه ایده فناورانه خود را با گامهای MRL از لحاظ بازاری ارزیابی کنیم؟

 

از جمله سوالاتی که بارها توسط دوستان مراجعه کننده به مرکز رشد و یا افرادی که به یک ایده کسب و کار فناورانه می اندیشند پرسیده می شود این است که چطور یک ایده را از لحاظ بازاری ارزیابی کنیم؟

یک راهکار ارایه شده برای این موضوع استفاده از مفهوم سطح آمادگی بازار (MRL) می باشد.

سطح آمادگی بازار (MRL) چیست؟

سطح آمادگی بازار (Market Readiness Level) میزانی برای فهم و کمی سازی ویژگی‌های بازاری یک محصول جدید و ترجمه آن‌ها به قابلیت‌های فنی درون شرکت توسعه‌دهنده محصول است. بگونه ای که شرکت فناور با توجه به سطح آمادگی بازار می تواند خطر شکست بازار را کاهش دهد.

نه گام زیر برای MRL بررسی می شود:

 MRL1: شکل‌گیری این احساس که «چیزی کم است»

MRL2: شناسایی یک نیاز بخصوص

MRL3: شناسایی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید

MRL4: کمی سازی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید

MRL5: شناسایی توانمندی‌های سیستمی موردنیاز برای راه‌حل

RL6: ترجمه ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید به توانمندی های فنی موردنیاز برای خلق راه‌حل

MRL7: تحلیل توانمندی ها و منابع ضروری برای ارائه راه حل

MRL8: شناسایی متخصصان دارای توانمندی

MRL9: خلق راه حل مطابق با نیاز تحلیل‌شده بازار

در یک فرایند طبیعی شناسایی یک فرصت کارآفرینانه تعدادی از گام های فوق به صورت خودکار انجام می شود، لیکن آگاهی از تمامی گام های موثر در یک فرایند آمادگی تجاری به شخص کارآفرین این فرصت را می دهد که از ابتدای پروژه خود تلاش برای ارتقای هم‌زمان آن‌ها و در نتیجه احتمال موفقیت در تجاری‌سازی نوآوری را افزایش دهد.

از دیدگاه کارآفرینانه، ارزیابی آمادگی بازار برای دستیابی به «کمترین زمان برای رسیدن به بازار»، «کمترین هزینه برای تشخیص فرصت بازار»، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، تصاحب فرصت‌های بازار» و «ایجاد درآمد و تحقق سودآوری» الزامی است. نکته مهم این است که سطوح آمادگی فناوری (TRL) و بازار(MRL)، باید به‌هنگام برنامه‌ریزی برای توسعه محصول جدید و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی، مورد توجه قرار گیرند. در مطالب بعدی درخصوص سطوح آمادگی فناوری (TRL) مطالبی ارایه خواهد شد.

این مقاله را محبوب کنید