07 بهمن 1400

اخبار

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

تجاری سازی یافته های علوم انسانی

استاد جواد حسینی

زمان : 8/12/98

مکان : پارک علم و فناوری استان قم 

اطلاعات بیشتر: 32812125

مدیریت مصرف برق

مدیریت مصرف برق

 

مدیریت مصرف برق

 

استارت آپ ویکند-کاهش هزینه مصرف کننده

محیط زیست و مصرف برق

زمان : 14 الی 16 اسفند

دانشگاه فردوسی مشهد

استارت آپ در صنعت برق

استارت آپ در صنعت برق

 

با همکاری - شرکت توزیع برق آذربایجان

مهلت ارسال : 8 اسفند 98

اعلام نتایج : 13 اسفند 98

تلفن : 04133392992

برگزاری : 3 اردیبهشت 99

برج فناوری هرمز

برج فناوری هرمز

 

فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه 

مهلت ارسال : 30 بهمن 98

تماس :07631010002

تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی

 

روشهای نوین ارایه محصولات و خدمات فناوری های نرم

زمان : 28/11/98

مکان : پارک ملی علوم فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تلفن : 02146129220

صفحه 7 از 64