دفتر آموزش و مشاوره

بر مبنای ماموریت اصلی مرکز رشد دانشگاه قم که "تسهیل و تسریع در تجاری سازی ایده های فناورانه" می باشد، دفتر آموزش و مشاوره با رصد نیازمندیهای واحدهای فناور، و همچنین در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در جامعه وظیفه برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی در این زمینه ها دارد.

اعم وظایف این دفتر عبارتند از:

لازم به ذکر است، سامانه اختصاصی دفتر آموزش و مشاوره مرکز رشد دانشگاه قم با آدرس http://amoozesh.Qominc.ir شامل اطلاعات بیشتر در خصوص این دفتر می باشد.

این مقاله را محبوب کنید