آغاز رویداد فناورانه مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی

فهرست مطالب

نخستین رویداد فناورانه مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی در سه بخش و 20 محور فناورانه توسط مرکز رشد دانشگاه قم و با همکاری شهرداری قم آغاز شد. پیش‌رویداد این رویداد که شرح نیازهای فناورانه شهری قم و قالب‌های مسابقه بود با حضور مدیران شهری، واحدهای فناور و دانشجویان و صاحبان ایده روز سه‌شنبه 28 فروردین برگزار شد. این رویداد تا 18 اردیبهشت ادامه دارد و شرکت‌کنندگان به شناسایی مشکلات شهری می‌پردازند و برای آن‌ها راهکار ارائه می‌دهند. دو روز پایانی رویداد، شامل نمایشگاه دستاوردهای فناورانه و انتخاب فناوری‌های برتر خواهد بود.

مطالب مرتبط