مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

مبلغ توافق شده را به همراه اطلاعات خواسته شده در فرم زیر وارد نمایید :

نام پرداخت کننده *
آدرس ایمیل *
تلفن همراه *
مبلغ (به تومان)
توضیحات