آدرس مرکز

بلوار غدیر، دانشگاه قم، روبروی سرای دانشجویی فجر، جنب مرکز آموزش های الکترونیک

تلفن تماس

02532103382

نشانی ایمیل

E-mail: Info@QomINC.ir

ارتباط با ما و ثبت نام

درخواست پذیرش

نام و نام خانوادگی(Required)
درخواست پذیرش در کدام بخش را دارید؟