از نفرات برتر رویداد ایده‌های نوآورانه در حل مسائل دانشگاه قم تقدیر شد.

فهرست مطالب

مسابقه ایده‌های نوآورانه برای حل مسائل دانشگاه قم که توسط مرکز رشد و با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار شد، با داوری طرح‌های رسیده و انتخاب نفرات برتر و اهدای جوایز به پایان رسید. در این رویداد که با هدف تشویق دانشجویان به ایده‌پردازی و مشارکت در بهبود عملکرد دانشگاه در پنج محور امور آموزشی، امور پژوهشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی و امور مالی و اداری برگزار شد، ۳۹ ایده ارائه شد که به ۱۰ ایده برتر با ارائه هدایای نقدی تقدیر شد.

مطالب مرتبط