امکان حضور فناوران در ساختمان انقلاب مرکز تا ساعت ۲۳ فراهم شد.

فهرست مطالب

با پیگیری ریاست مرکز و مساعدت مسئولان دانشگاه، سه ساعت به مدت زمان مجاز فعالیت روزانه فناوران مستقر در ساختمان انقلاب مرکز رشد اضافه شد.

با اضافه شدن جناب آقای نبی‌زاده همکار عزیزمان در دانشگاه به کادر اداری مرکز رشد، فناوران مستقر در ساختمان انقلاب که پیش‌تر تا ساعت ۲۰:۰۰ امکان حضور داشتند از این پس می‌توانند تا ساعت ۲۳:۰۰ در مرکز حضور داشته باشند. فناوران هر روز به جز روزهای تعطیل رسمی می‌توانند از ساعت ۷:۳۰ الی ۲۳:۰۰ در ساختمان انقلاب مرکز فعال باشند.

مطالب مرتبط