اولین نشست شورای مرکز رشد در سال 1403 برگزار شد

فهرست مطالب

نشست 244 شورای مرکز رشد روز 30 فروردین ماه برگزار شد. در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، با رشدیافتگی دو شرکت تدبیر الگوریتم آریان  و توسعه فناوری‌های هوشمند پاوان و ورود به رشد شرکت خالقان راهبرد آینده موافقت شد.

مطالب مرتبط