با سپاس از

فهرست مطالب

جناب آقای مهندس محمد برهان مجرد کارشناس محترم تاسیسات مکانیکی دانشگاه که طی چند ماه اخیر، پیگیر راه‌اندازی سیستم گرمایشی ساختمان مرکز رشد بودند.

مطالب مرتبط