با سپاس از

فهرست مطالب

جناب آقای محمدحسین آقائی جشوقانی رئیس محترم گروه امور فناوری دانشگاه که زمینه بازدید و آشنایی اساتید محترم دانشگاه را از مرکز رشد فراهم کردند.

جناب آقای دکتر حسین جعفری مسئول محترم امور مخترعین و مبتکرین بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان که پیگیری ویژه‌ای در جذب تسهیلات برای واحدهای فناور مرکز رشد داشتند.

مطالب مرتبط