با سپاس از

فهرست مطالب

جناب آقای عقیل زارعی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه که با پیگیری و کمک فکری، شرایط حضور مطلوب دانشگاه قم و مرکز رشد را در نمایشگاه استانی پژوهش، فناوری و فن‌بازار فراهم کردند.

واحد انفورماتیک و به خصوص جناب آقای احمد اشعری معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای محمد گزلخانی کارشناس مسئول اداره خدمات فناوری اطلاعات که امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز را جهت حضور باکیفیت دانشگاه قم و مرکز رشد در نمایشگاه استانی پژوهش، فناوری و فن‌بازار فراهم کردند.

 

مطالب مرتبط