برگزاری نشست 241 شورای مرکز

فهرست مطالب

نشست 241 شورای مرکز رشد روز 23 آذر ماه برگزار شد. در این نشست، با پذیرش شرکت پیشگامان علم الکترونیک عصر در مقطع رشد موافقت شد. موضوع فعالیت این شرکت، فروش صادراتی محصولات دیجیتال چندرسانه‌ای است. همچنین دو شرکت نرم‌افزار گستر رایانه ضحی و خوب شور مه‌سام با طی موفقیت‌آمیز مقطع رشد و کسب امتیازات لازم، از مرکز خارج، و رشدیافته شدند.

شرکت خوب شور مه‌سام با محصول نرم‌افزاری سامانه خدمات شستشوی آنلاین و شرکت نرم‌افزار گستر رایانه ضحی با محصول نرم‌افزاری دستیار هوشمند بازارهای مالی به مدت سه سال تحت حمایت مرکز رشد بودند.

مطالب مرتبط