برگزاری نشست 242 شورای مرکز

فهرست مطالب

نشست 242 شورای مرکز رشد روز 12 بهمن ماه برگزار شد. در این نشست که همزمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، با ورود به رشد دو شرکت پردازش هوشمند اطلاعات سیوان و زیرساخت هوش مصنوعی منهاج و رشدیافتگی شرکت سامانه پیروزه دیبا موافقت شد.

مطالب مرتبط