برگزاری نشست 243 شورای مرکز

فهرست مطالب

نشست 243 شورای مرکز رشد روز 10 اسفند ماه برگزار شد. در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، با ورود به رشد دو شرکت هدف کاوشگران توانمند و هوشمند انرژی بهره‌وران پایدار و رشدیافتگی شرکت مایا هوشمند ایرانیان موافقت شد. همچنین تعرفه خدمات سال 1403 به تصویب رسید.

مطالب مرتبط