جذب یک میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای فناور مرکز رشد

فهرست مطالب

با پیگیری‌های انجام شده و مکاتباتی که بین مرکز رشد و ستاد اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی استان صورت گرفت، مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه 4% اشتغال‌زایی تبصره 18 بودجه سال 1402 کشور به 7 شرکت فناور مرکز رشد اعطا شد.

تامین سرمایه اولیه راه‌اندازی کسب‌وکار، یکی از وظایف مهم مراکز رشد است. تامین مالی به موقع یک کسب‌وکار، ضامن بقا و رشد آن است.

مطالب مرتبط