در نشستی با مدیران شرکت مخابرات، راه‌های همکاری بررسی شد.

فهرست مطالب

به دعوت شرکت مخابرات منطقه قم، آقای دکتر پهلوانی رئیس مرکز رشد به اتفاق کارشناسان مرکز در کارگروه استانی دیجیتما (نهضت جهادی توسعه اقتصاد دیجیتال) شرکت کردند و به تبادل نظر پرداختند. در این نشست، مدیران مخابرات به اقدامات صورت گرفته در خصوص تحقق پروژه دیجیتما در استان پرداختند و متقابلاْ پتانسیل‌های مرکز رشد در این حوزه توسط رئیس و کارشناسان مرکز رشد تشریح و راهکارهای همکاری دو طرف بررسی شد.

مطالب مرتبط