مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

راهنمای پرداخت الکترونیکی

کارشناس مربوطه: جناب آقای رضوی مدنی
شماره تماس: 02537832567 داخلی 214

کارشناس مربوطه: جناب آقای رضوی مدنیشماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط