ساختمان‌های انقلاب و نخبگان مرکز رشد سمپاشی شدند.

فهرست مطالب

با شروع فصل گرما و افزایش شمار حشرات موذی، با هدف افزایش رفاه و رضایت واحدهای فناور مستقر و نیز پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی که از طریق حشرات منتشر می‌شود، ساختمان‌های انقلاب و نخبگان مرکز سمپاشی شدند.

مطالب مرتبط