سامانه اشتراک اطلاعات سازمانی مرکز رشد راه‌اندازی شد

فهرست مطالب

فضای ذخیره‌سازی شخصی دانشگاه قم (FileCloud) به کاربران اجازه می‌دهد فایل‌های شخصی خود را در یک فضای اختصاصی امن، ذخیره نموده و به اشتراک بگذارند. با توجه به اینکه ساختار سازمانی مرکز رشد، وظیفه محور نیست، مهم است که همه همکاران مرکز رشد در هر زمان و هر مکان به همه اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به مخاطبان، دسترسی داشته باشند. سامانه اشتراک اطلااعات سازمانی دانشگاه قم به چابک‌سازی سازمانی مرکز رشد کمک شایانی می‌کند.

مطالب مرتبط