سامانه رزرو آنلاین کلاس و اتاق جلسات مرکز رشد راه‌اندازی شد

فهرست مطالب

یکی از خدماتی که مرکز رشد به فناوران تحت حمایت خود ارائه می‌دهد، امکان استفاده از کلاس آموزشی و اتاق جلسات است که قبل از استفاده، باید توسط متقاضی رزرو شود. تاکنون این درخواست به صورت دستی به امور اداری مرکز رشد ارائه می‌شد. با افزوده شدن قابلیت رزرو آنلاین کلاس و اتاق جلسات، از این پس درخواست رزرو از طریق وب‌سایت مرکز انجام می‌شود. مرکز رشد دو کلاس و دو اتاق جلسات دارد.

مطالب مرتبط