سپاس از دفتر حقوقی دانشگاه بابت به‌روزرسانی قراردادهای مرکز

فهرست مطالب

در نشستی که با حضور آقایان سید علی‌اصغر رحیمی رئیس محترم گروه امور حقوقی و کارشناسان محترم گروه امور حقوقی دانشگاه، آقای دکتر حسن پهلوانی ریاست محترم مرکز رشد و آقای وحید شیخ‌الاسلامی معاون محترم مرکز رشد برگزار شد، وضعیت قراردادهایی که مرکز رشد با واحدهای فناور منعقد می‌کند، مرور و محتوای آن‌ها تایید و اصلاحات لازم، اعمال شد. همچنین در خصوص نحوه اخذ مشورت مرکز از دفتر حقوقی و همکاری‌های آتی پیشنهاداتی مطرح شد. از موارد حقوقی که مرکز رشد با آن مواجه است، وصول بدهی شرکت‌های فناور خارج شده، بازپس‌گیری ساختمان طوبی از سازمان آب منطقه‌ای و سند ساختمان انقلاب مرکز رشد است که امید است با حمایت دانشگاه، حل‌ و فصل شود.

مطالب مرتبط