شرکت آمال طب شامل

فهرست مطالب

عنوان ایده محوری:

گردشگری سلامت

توضیح مختصر ایده محوری:

آنچه گردشگری سلامت دارد عبارت است از:

افراد و گروه هایی که برای استفاده از تغییرات آب و هوا، با اهداف پزشکی و درمانی همچون استفاده از آبهای معدنی،گذراندن دوران نقاهت، معالجه و نظایر آن در محلی خارج از محل سکونت دائمی خود و در مدت بین 24 ساعت و یکسال اقدام به مسافرت میکنند.

گردشگری سلامت به سه زیر شاخه تقسیم میگردد:

گردشگری پزشکی

گردشگری تندرستی

گردشگری درملنی

شرکت لبنا با تمرکز بر گردشگری پزشکی در فاز اول فعالیت خودرا در کشور عراق آغاز نموده است.

شماره تماس:

09302543535

پست الکترونیکی:

lobnatourism.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط