شرکت توسعه تجارت مینوگر

فهرست مطالب

ایده محوری:

پردازش تصویر AR در محیط (متاورس)

نشانی:

قم، خیابان 19 دی، میدان جهاد، ساختمان بنیاد نخبگان، طبقه زیرزمین

تلفن:

02537832567

نشانی الکترونیکی:

Skyred.milad@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط