شرکت لیما ایده ایرانیان

فهرست مطالب

عنوان ایده محوری :

کشت بافت چند گونه گیاه دارویی

توضیح مختصر ایده محوری:

باتوجه به اینکه استفاده از گیاهان داروئی در ایران رو به افزایش بوده و همچنین برداشت بی رویه از مرتع افزایش پیدا کرده شرکت کشت بافت نوین برای تأمین نیاز بازار و جلوگیری از برداشت بی رویه گیاهان داروئی شروع به تولید انبوه چندگونه گیاه داروئی نمود. کشت بافت گیاهی یکی از روش های نوین در کشاورزی است که از چندین جهت نسبت به روش های دیگر کشت برتری دارد. در این روش کلونی های کاملاً یکسانی را میتوانیم در زمان کمتر و در خارج از فصول برای کشاورزان عزیز تولید کنیم و صفات کاملاً یکسان نسبت به گیاه مادری دارند. همچنین این کلونی ها کاملاً عاری از هرگونه آلودگی هستند، با این روش چندگونه گیاه داروئی که در حال انقراض بودن و ارزش اقتصادی بالایی داشتند را به تولید انبوه رساندیم.

نشانی:

قم- خیابان انقلاب- کوچه 41- پلاک 15

تلفن تماس:

09195418488

نشانی الکترونیکی:

v.m.mostafa9@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط