مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

شرکت مدیریت راهبردی بهمن ایده پرداز

ایده محوری:

تجاری سازی ایده های استارتاپی

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷

نشانی الکترونیکی:

v_abbasi72@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط