مرکز رشد، سومین سازمان اثرگذار استان در حوزه فاوا در سال 1402

فهرست مطالب

طبق نظرسنجی که به ابتکار «فاوا گفت»، رسانه تخصصی فناوری اطلاعات استان قم برگزار شد، مرکز رشد پس از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان و سازمان نظام صنفی رایانه استان، به عنوان سومین سازمان اثرگذار در حوزه فاوا انتخاب شد.

مطالب مرتبط