معرفی یازده فناور مرکز رشد جهت اخذ تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره 18

فهرست مطالب

پیرو نشستی که در خصوص جذب تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در تاریخ 12 دی ماه در مرکز فنی و حرفه‌ای میعاد نور وابسته به بسیج سازندگی استان قم برگزار شد، یازده نفر از فناوران مرکز رشد ضمن ثبت‌نام در سامانه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی به به معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان قم معرفی شدند. مبلغ این تسهیلات 150 میلیون تومان بوده، دارای کارمزد 4%  و بازپرداخت 7 ساله و تعهد اشتغال یک نفر می‌باشد و با یک ضامن پرداخت می‌شود. این تسهیلات، به 6 دسته از فعالیت‌ها قابل تخصیص است که دسته دانش‌بنیان آن برای واحدهای فناور مرکز رشد قابل استفاده است.

مطالب مرتبط