موفقیت واحد فناور مرکز رشد در ورود به بازار عمان

فهرست مطالب

شرکت فناور توسعه تجارت مینوگر به مدیرعاملی آقای میلاد معتمدی‌نیا که با فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به عنوان واحد فناور پذیرش شده است، در دومین سال حضورش در مرکز رشد موفق به ورود به بازار عمان و عقد قرارداد با دو شرکت عمانی شد که حاصل آن، درآمد ارزی به مبلغ دو هزار ریال عمال بوده است.

طی شش ماه گذشته، در حالی که تیم فنی شرکت مستقر در مرکز رشد بعد فنی قراردادهای مذکور را پیش می‌بردند، آقای میلاد معتمدی‌نیا مدیرعامل شرکت، در عمان پیگیر امور اجرایی قرارداد بوده است.

فناوری واقعیت افزوده می‌تواند محتوای دیجیتالی شامل تصاویر، صداها و متن را در محیطی واقعی قرار دهد. یعنی ادغام محتوای بصری و صوتی با محیط کاربر در زمان واقعی صورت می‌پذیرد.

مطالب مرتبط