مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای مستقر

کارشناس مربوطه: جناب آقای جهانگیریان
شماره تماس: 02537832567 داخلی 209

کارشناس مربوطه: جناب آقای جهانگیریانشماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط