مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

هماهنگی برای بازدید از مرکز رشد و کارآفرینی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم کیانی
شماره تماس: 02537832567 داخلی 202

کارشناس مربوطه: سرکار خانم کیانیشماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط