نرم‌افزار هوش مصنوعی واحد فناور مرکز، چشم پلیس راهور می‌شود

فهرست مطالب

شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری‌های هوشمند پاوان موفق به توسعه سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی شناسایی مدل خودروهای عبوری از مقابل دوربین‌های کنترل ترافیک شد. این سامانه، می‌تواند از زوایای مختلف نوع خودرو را تشخیص دهد که در امر کنترل ترافیک، مبارزه با قاچاق و شناسایی تخلف تغییر پلاک، کاربرد دارد. مطابقت پلاک‌خوانی با مدل خودرو، می‌تواند میزان اشتباه در صدور برگه جریمه ناشی از مخدوش یا ناخوانا بودن پلاک آن را تا حد زیادی کاهش دهد. در حال حاضر 182 مدل خودرو توسط این سامانه قابل شناسایی است.

Lavc58.54.100

مطالب مرتبط