مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

هسته خانواده دوره بین

ایده محوری:

دوره‌بین

نشانی:

قم، خیابان انقلاب، کوچه ۴۱، پلاک ۱۵، واحد ۲۰۷

تلفن:

۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷

نشانی الکترونیکی:

edltmnsh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط