مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

هسته پرتو ارتباط سما

ایده محوری:

کیفیت خدمات در شبکه‏های تلفن همراه

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷

نشانی الکترونیکی:

adiyanat@iust.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط