مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

هسته پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

 

ایده محوری:

تفکیک اشخاص در صحنه های شلوغ

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷

نشانی الکترونیکی:

ali.rahnema70@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط