مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

هماهنگی جهت استفاده از سالن همایش مرکز رشد و کارآفرینی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم فیضی
شماره تماس: 02537832567 داخلی 203

قرارداد آموزشی

دانلود کاربرگ درخواست اتاق جلسات و كلاس

کارشناس مربوطه: سرکار خانم فیضیشماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط