مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

نحوه پذیرش مرکز رشد فناوری و کارآفرینی

کارشناس مربوطه: جناب آقای شیخ الاسلامی
شماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۰۸

کارشناس مربوطه: جناب آقای شیخ الاسلامیشماره تماس: ۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷ داخلی ۲۰۸

پست های مرتبط